Krijgskunst

In de eeuwenoude tradities van krijgskunst ligt wijsheid verscholen hoe het lichaam en de geest op harmonieuze wijze samen kunnen werken om in uitdagende situaties overzicht en controle te behouden. De vele tientallen uitingsvormen en tradities beogen de beoefenaar te leren in iedere situatie vanuit authenticiteit te handelen ten behoeve van het welzijn van zelf en anderen.

In de Japanse en Koreaanse tradities wordt met de toevoeging ‘do’ (in o.a. Taekwondo, Aikido, Judo) aangeduid dat het een oneindig te bewandelen pad is. In het Chinees staat dit bekend als ‘tao’ of ‘dao’. De beoefening van een willekeurige kunst is als zodanig niet om een einddoel te bereiken. Het is een manier van leven die een continu proces van bewustwording van patronen en blokkades in geest en lichaam blootlegt. Dankzij deze bewustwording ontstaat de keuze om patronen in denken en handelen te veranderen. Met iedere stap op het pad verdiept het inzicht, vallen blokkades weg en zuivert het lichaam alsook de geest. Dit ontnuchterende onderzoek naar het zelf in relatie tot de omgeving leidt tot een dieper vertrouwen in het complexe proces dat ons leven is.

Stress-simulatie
Tijdens training van krijgskunst leert men vaardigheden die toepasbaar zijn in conflictsituaties. Vervolgens wordt een dergelijk conflict gesimuleerd, door middel van o.a. sparring, om de pupil te toetsen of deze ook in een uitdagende situatie nog toegang heeft tot de geleerde technieken. Door het veelvuldig herhalen leert het lichaam wat te doen wanneer de geest het onder stress af laat weten. Dit vergt veel oefening, omdat het de menselijke neiging is onder stress overgenomen te worden door ingesleten, vaak disfunctionele patronen.

Dagelijks bestaan
In het dagelijks leven is het niet anders. Je beschouwt jezelf wellicht als een kalm, beschaafd persoon wanneer je je veilig voelt in prettig gezelschap. In hoeverre kun je echter adequaat reageren vanuit eenzelfde kalmte in een situatie waarin je jezelf bedreigd, benadeeld of onder druk gezet voelt? Hoeveel weerstand kun je verdragen om jouw missie te leven zonder in een burn-out te geraken?

Om in situaties te reageren zoals je jezelf het liefst ziet of te voorkomen dat de spanning zich in je lijf ophoopt tot een burn-out, hoef je geen jarenlange training te volgen. Wel vraagt het toewijding aan laagdrempelige oefeningen om disfunctionele patronen in jezelf om te laten buigen naar wenselijke. Met enige inspanning door ontspanning leveren ze vanaf het eerste moment meer rust, creativiteit en waardering op: voor jezelf en anderen.